Ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına,

kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu

faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak

çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk

yapan bir standarttır.